اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین کود اوره استان ایلام خبرداد.

آیت جمالی بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا تاریخ 15 شهریور ماه  میزان 15هزار و 90 تن و 24 کیلوگرم از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در سطح شهرستانهای استان توزیع شد.

همچنین اضافه کرد: مقدار کود اوره توزیع شده در نیمه اول شهریور ماه 2هزار و32 تن بوده است که سهم توزیع شده به شهرستان هلیلان 504 تن بوده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: برنامه توزیع براساس  نیاز منطقه به کود موجود در بین کارگزاران شهرستان ها  حمل و توزیع می گردد.

 وی اضافه نمود : شرکت خدمات حمایتی با تمام قوا در جهت تأمین و توزیع کود مورد نیاز کشاورزان استان تلاش می نماید.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام توزیع اوره