گزارش آماری از عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفی کود طی 4 ماهه نخست سال 1398

افزایش 15 درصدی تعداد نمونه های کود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

واحد آزمایشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی طی چهارماهه نخست سال جاری تعداد 725 نمونه انواع کود معادل 4846 آیتم را مورد آزمایش و بررسی کنترل کیفی قرارداده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 15 درصدی داشته است.

 

 

براساس گزارش آماری آزمایشگاه کنترل کیفی کود  مرکز،  از مجموعه 725 نمونه کود آزمایش شده ، تعداد 610 نمونه کود مختص نمونه های ارسالی از استانها مربوط به طرح بازرسی و کنترل انبارها و محموله ها ، 72 نمونه کودهای تکلیفی قراردادی با شرکت های تولید کننده کود ، تعداد 16 نمونه کود مربوط به کود های غیر تکلیفی ارسالی از استان ها و تعداد 27 نمونه کود ارسالی از شرکت های خصوصی بوده است.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید