اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از دیدار دوستانه با کارشناسان مالی ستاد (مهندس فدایی و مهندس قاسمی) با حضور معاون مالی اداری و بازرگانی و ذیحساب مالی در دفتر مدیر روز چهارشنبه مورخ 23 شهریور ماه 1401 خبر داد.