اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بررسی دوره ای در خصوص اسناد مالی با حضور کارشناسان امور مالی اعزامی از ستاد(مهندس فدایی و مهندس قاسمی) و معاون مالی اداری بازرگانی ،رئیس ترخیص، ذیحساب مالی و کارشناس بازرگانی شرکت در روز شنبه سالن اجتماعات شرکت خبر داد