اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد.
در این بازدید ضمن دیدار چهره به چهره، از نزدیک وظایف و نحوه فعالیت آنان بررسی شد
 
وی پس از بازدید جلسه ای برگزار کرد:
در این جلسه معاون مالی اداری و بازرگانی،مسول امور اداری،رابط حراست،رئیس اداره بذر،کارشناس بذر،رئیس ترخیص و کارکنان شرکت حضور داشتند.
 
همچنین دکتر صالح محمدی از روند ذخیره سازی کود های ازته و فسفاته و پتاسه در انبار سازمانی کود استان گیلان خبر داد.