اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام با اشاره به آغاز فصل کشت و کار پاییزه گفت: با پیگیری مستمر 10230   تن انواع کود شیمیایی تامین تا در فصل کشت آن در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

جمالی  اظهار کرد: با پیگیری مستمر 30 هزار و 859 تن انواع کود شیمیایی تامین تا در فصل کشت آن در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام افزود: این نهاده ها شامل 23  هزار و 828 تن  کود ازته4 هزار و 701  تن کود فسفاته و 2 هزار و 330  تن انواع کود پتاسه است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد را نشان می دهد‌.

این مسؤول تصریح کرد: به منظور توسعه کشت های قراردادی با توجه به ذخیره سازی انواع کود شیمیایی،  هیچگونه مشکلی برای تأمین کود مورد نیاز کشت های قراردادی نداریم.

جمالی بیان کرد: با حمایت دولت سیزدهم برای ارتقاء تولیدات بخش کشاورزی قیمت کودشیمیایی بطور میانگین ۴۵ درصد کاهش یافته است که مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت.

گفتنی از سال گذشته تاکنون  بیش از 67 هزار و 86  تن انواع کود های ازته،  فسفاته و پتاسه  تأمین و بین کشاورزان استان توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : ایلام کود توزیع ذخیره