اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از جلسه تبادل نظر  در خصوص رسیدگی اسناد مالی که با حضور کارشناسان امور مالی اعزامی از ستاد(مهندس فدایی،مهندس نودهقان و مهندس قاسمی) معاون مالی اداری بازرگانی ،کارشناسان امور مالی و کارشناس بازرگانی شرکت در روز پنجشنبه مورخ 24 شهریور ماه در محل سالن اجتماعات شرکت خبر داد