اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از حمل 150 تن کود شیمیایی اوره از مبدأ پتروشیمی لردگان به انبار سازمانی استان در مرداد ماه سالجاری خبر داد.

وی افزود: ضمن ارسال نمونه کود از محموله فوق الذکر به مرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی جهت انجام فرآیند آنالیز و کسب تأییدیه این مرکز، تدابیر لازم جهت حمل به انبار کارگزاران جهت توزیع بین کشاورزان سطح استان اتخاذ گردیده است.