اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از حمل 2969 تن کود شیمیایی اوره از مبدأ پتروشیمی مرودشت ، بوشهر و بندر امام به انبار سازمانی استان در مرداد ماه سالجاری خبر داد.

وی افزود: ضمن ارسال نمونه کود از محموله فوق الذکر به مرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی جهت انجام فرآیند آنالیز و کسب تأییدیه این مرکز، تدابیر لازم جهت حمل به انبار کارگزاران جهت توزیع بین کشاورزان سطح استان اتخاذ گردیده است.