برداشت مزارع تولید بذر برنج در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازبرداشت شلتوک برنج از شالیزارهای پیمانکاران تولید بذر استان با توجه به شرایط نایدار جوی خبر داد.

پیمانکاران تولید بذر رقم هاشمی، خزر و شیرودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان پس از دریافت مجوز با صدور گواهی برداشت و نظارت کامل کارشناسان این شرکت مبادرت به برداشت شلتوک می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید