اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از برگزاری مرحله چهارم مناقصه حمل و نقل داخل استانی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین خبر داد.

مرحله چهارم مناقصه حمل و نقل داخل استانی روز دوشنبه 28 شهریور ماه سالجاری رأس ساعت 10 صبح و با حضور اعضای کمیسیون معاملات استان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار گردید.