اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از کاشت نشا کاری  مجدد برنج در تاریخ 1401/6/26 بلافاصله پس از برداشت محصول توسط کارگزار محترم توزیع نهاده های کشاورزی آقای عباس قلی زاده در روستای سیاه درویشان صومعه سرا  خبر داد.

وی افزود:عملیات زراعی همانند کاشت اول صورت میگیرد.