اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

هم اکنون ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۲۹ شهریور ماه مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در جلسه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان که با حضور مهندس موسوی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان،مهندس هادی زاده مدیر محترم حوزه ریاست سازمان،مهندس جعفر پور مدیر محترم تعاون روستایی استان و مهندس توفیقی مدیر عامل محترم اتحادیه تعاون روستایی استان گیلان که در خصوص تعیین و تکلیف فروش نهادهای کشاورزی در قالب کشت قراردادی برنج سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در سالن جلسات شهید احمدی نژاد برگزار شد