اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

علی محمدحسینی از توزیع بیش از 3600 تن انواع کودهای شیمیایی در شهریور ماه 1401 خبر داد،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: در شهریور ماه سال جاری مقدار 3207 تن کود اوره ، 337 تن کود فسفاته و 83 تن کود کود پتاسه جهت بهره برداری در کشت های زراعی استان تهران به شهرستان ها حمل و توسط کارگزاران نوزیع شده است،