اخبار

به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

سید صمد  ضیائی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با دکتر ممشلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آزادشهر دیدار  وگفتگو کردند  ارائه گزارش در خصوص سهمیه های اختصاص یافته به شهرستان و نحوه خرید و توزیع  کود شیمیایی توسط کارگزاران از اهم  موضوعات مطرح شده در جلسه بوده است.