اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمد ضیائی  سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، سهمیه ابلاغی این شرکت در سال 1401، برای تهیه و تدارک کود اوره 122هزارتن بوهد که از این مقدار طبق برنامه ابلاغی، 50 درصد از ابرنامه  ابلاغی  وبه بیش از60  هزارتن تامین و بیش از41 هزار تن  توزیع  شده است. این در حالی است ، بیش ااز 17 هزارتن  ذخیره استراتژیک کود اوره در انبارهای این شرکت و شبکه کارگزارای های توزیع  وفروش  نهاده‌های کشاورزی این شرکت  موجود است.

وی تصریح کرد :روزانه اخبار و گزارش از توزیع روزانه و سراسری کود اوره در 24 تمامی مناطق استان از طریق کانال http://t.me/keshavarzii_golestan و https://chat.whatsapp.com/KX8SZSa0MzQ9wMuWaOQBxFوبسایت این شرکت به آدرس www.assc.ir و در سایت آپارات به آدرس  www.aparat.ir/assc  ودر  سایت خبرگزاری های استان در دسترس ذینفعان، فعالان بخش کشاورزی و اعضا و نمایندگان تشکلهای بخش کشاورزی بوده و صحت آن نیز از طریق مراجع مسئول در استان‌ها قابل احصاء است.

کلمات کلیدی : تامین کود اوره