اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید کارگزاری پیشرو کشت البرز در شهرستان نظرآباد خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: در راستای بازرسی و نظارت میدانی بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد کودی در استان، کارگروه پایش و نظارت از کارگزاری پیشرو کشت البرز بازدید و میزان توزیع کود بر اساس حواله الکترونیکی صادره، میزان ثبت فروش ها در سامانه پایش مواد کودی و . . . بزرسی گردید.

 

کلمات کلیدی : کارگزاری