اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید 240 تن خاک فسفات ارسالی به واحد تولیدی در البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: با توجه به ارسال میزان 240 خاک فسفات از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان به واحد تولیدی پارس فن صنعت مستقر در حوزه استان البرز، کارگروه پایش و نظارت از روند و میزان ورود خاک فسفات در محل کارخانه بازدید نمودند.

 

کلمات کلیدی : خاک فسفات