اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در روز پنجشنبه مورخ 31 شهریور ماه از بازدید مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خبر داد:

مهندس همتی افزود:در این جلسه در خصوص کارکرد دو ماه مدیریت به هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت ارائه داده شد و همچنین تامین کودهای فسفاته و پتاسه از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.