اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

 دکترعلی  محمد حسینی سرپرست  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران اعلام کرد؛

 در شهریور ماه سال جاری در استان تهران  تعداد 1617حواله به صورت الکترونیکی  توسط مراکز جهاد کشاورزی صادر و مقدار3600 تن  کود شیمیایی بین کشاورزان شهرستان های استان تهران توزیع شده است، محمدحسینی گفت: این امر موجب جلوگیری از قاچاق کود در استان میگردد.

اخبار برگزیده