اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار چهار هزار و 426 تن انواع کود شیمیایی شامل سه هزار و 590 تن کود شیمیایی ازته، 607 تن فسفاته و 229 تن پتاسه از مبادی و انبار سازمانی شرکت به مقصد شهرستان اسدآباد، در 6 ماه ابتدای سالجاری حمل و در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است.

آقای الیاسی افزود کود شیمیایی تامین شده برای شهرستان اسدآباد، بر اساس سامانه پهنه بندی و حواله های الکترونیکی  در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.