اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان گفت:

در روز یکشنبه مورخ 10 مهر ماه 1401 جناب آقای مزوعی مدیر حراست سازمان به اتفاق هیئت همراه پس از نشست صمیمانه و پیگیری مسائل مختلف از انبار استراتژیک رشت بازدید به عمل آوردند.