اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع 70 هزار تن کود کشاورزی پر مصرف از نوع ازته در استان مازندران در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

در شش ماهه نخست سال جاری مقدار 70 هزار تن کود کشاورزی پرمصرف  ازته برای بخش های زراعی و باغی استان مازندران تامین شد که از این میزان مقدار 63 هزار تن از طریق  270 کارگزار فعال تحت پوشش در سطح 22 شهرستان مازندران بین کشاورزان متقاضی استان توزیع شد. وی افزود در حال حاضر کود ازته به عنوان پر کاربرد ترین کود در بخش کشاورزی استان مازندران محسوب می شود که بر اساس سطح زیر کشت کشاورزان و اطلاعات پهنه بندی جامعه بهره برداری بخش کشاورزی و با صدور حواله الکترونیک در بین کشاورزان استان مازندران توزیع میگردد.