اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری  وبینار کشت پاییزه سراسری مدیران استانها در سال جاری که با حضور رابط حراست و کارشناسان بازرگانی  ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 خبر داد.