اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازخرید وتوزیع کودهای شیمیایی توسط کشاورزان  شهرستان دهلران خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود: از 16ام شهریور ماه تا 9ام مهر ماه مقدار 2039 تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان شهرستان دهلران توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت : از ابتدای سالجاری تا 9 مهر ماه مقدار 14954 تن انواع کود شیمیایی در آبدانان توزیع شده که بیشترین کود توزیع شده از نوع اوره بوده است.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی : کود ایلام دهلران توزیع