اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع انواع کود شیمیایی در شهرستان ایوان واقع در استان ایلام خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که از ابتدای سال 1401 تا کنون مقدار 152 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان ایوان توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام ایوان توزیع