اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آ.غ برای تامین کود شیمیایی شهرستان مهاباد از طریق کارگزاران فعال خود در آن شهرستان کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران شهرستان مذکور را در اختیار آنان قرار می دهد.

قربانی افزود به همین منظور برای تامین کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان مهاباد مقدار 254 تن کود شیمیایی اوره، 20 تن فسفات گرانوله 13 درصد،  28 تن سولفات پتاسیم، 10 تن کلرورپتاسیم و 10 تن سوپرفسفات تریپل در شهریور ماه سالجاری  به مقصد کارگزاران شهرستان میاندوآب حمل و ارسال گردید.

لازم به ذکر است کودهای شیمیایی توزیع شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آ.غ بر اساس سامانه پهنه بندی و صدور حواله الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان متقاضی قرار می گیرد.

اخبار برگزیده