اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از عملیات نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم پودری در انبارهای سازمانی البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: در راستای اجرای دستورالعمل کنترل کیفی کودهای شیمیایی قبل از توزیع، عملیات نمونه برداری از میزان 200 تن کود سولفات پتاسیم پودری ارسالی از پتروشیمی ارومیه در مورخ 1401/07/20 توسط کمیته نمونه برداری در مقصد انبارهای استان البرز انجام پذیرفت.

اخبار برگزیده