اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تأمین و توزیع میزان 162 تن کود شیمیایی فسفات آمونیوم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه در سطح استان خبر داد. علیرضا قربانی با اعلام این مطلب افزود: به منظور تأمین کود مورد نیاز بهره برداران بخش کشاورزی استان، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه مقدار 162 تن کود شیمیایی فسفات آمونیوم از طریق کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی سطح استان تحویل کشاورزان گردید.

اخبار برگزیده