اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از حمل و تحویل کود به استان ایلام خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام گفت: از ابتدای سال تاکنون 28 هزار و 58 تن انواع کود شیمیایی از مبادی به انبار کارگزاران حمل و تحویل شده است.

جمالی بیان داشت : از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار 4 هزار و 475 تن انواع کود نیز از انبار سازمانی این مدیریت به انبار کارگزاران در شهرستانهای استان حمل گردیده است وی افزود مقدار 225 تن بصورت حمل آزاد در حال حمل می باشد.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام توزیع حمل مبادی