اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

عبدالحسین ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از توزیع مقدار 737 تن انواع کود شیمیایی در مهر ماه سال جاری در شهرستان ایجرود خبر داد و افزود : این مقدار تامین شده شامل کود اوره ، کود فسفات گرانوله 13% ، کود سولفات پتاسیم و کود سوپر فسفات تریپل بوده که در میان کشاورزان در حال توزیع می باشد .