اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

کود اوره توزیع شده در سطح شهرستانهای  استان ایلام

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین کود اوره استان ایلام خبرداد.

آیت جمالی بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون  میزان 22 هزارو142 تن و169 کیلوگرم کود اوره از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در سطح شهرستانهای استان توزیع شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: برنامه توزیع براساس  نیاز منطقه به کود موجود در بین کارگزاران شهرستان ها  حمل و توزیع می گردد.

 وی اضافه نمود : شرکت خدمات حمایتی با تمام قوا در جهت تأمین و توزیع کود مورد نیاز کشاورزان استان تلاش می نماید.

 

 

کلمات کلیدی : کود ایلام اوره