اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

در حاشیه جشنواره ملی انار، مهندس عطایی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با دکتر صفایی نماینده مردم بجستان و گناباد در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو نمود.

مهندس عطایی در این دیدار ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت به شرح وضعیت کود شهرستان حوزه انتخابی نماینده پرداخت و بر لزوم همکاری و ایجاد ارتباط نزدیک میان شرکت و نمایندگان مجلس تاکید نمود.