اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی جهت بازدید و افتتاح چند طرح حوزه کشاورزی به زنجان سفر کرد . حضور در میان مدیران جهاد کشاورزی، مدیران ادارات و شرکت های تابعه و نمایندگان خبرگان کشاورزی ازجمله برنامه های ایشان بود .

در این دیدار آقای نظری نماینده خبرگان کشاورزی استان از تامین و تدارک بموقع کود پاییزه کشاورزی در حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان تقدیر و تشکر نمود و افزود : قبل از شروع کشت پاییزه 10.000 هزار تن کود بصورت امانی در اختیار کارگزاران استان قرار گرفت و این کمک بزرگی برای دسترسی آسان و بموقع کشاورزان به کود شیمیایی بوده است .