اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد:
 
نمونه کود سوپر فسفات تریپل وارداتی از بندر امام خمینی (ره) کشتی بهدخت بصورت پلمپ جهت انجام آزمایشات لازم و آنالیز به مرکز تحقیقات مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.
وی افزود: محموله مذکور پس از انجام آزمایشات و درصورت کسب تأییدیه های لازم از مرکز تحقیقات مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی قابلیت توزیع توسط شبکه کارگزاران در استان را دارا می باشد.
اخبار برگزیده