اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تأمین و توزیع میزان 53,441 تن انواع کود شیمیایی (بیش از 46 درصد سهمیه کودی سالیانه استان) در 7 ماهه اول سال 1401 در سطح استان خبر داد. علیرضا قربانی با اعلام این مطلب افزود: با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان توانسته ایم  در هفت ماهه ابتدای 1401 میزان 1162 تن انواع کودهای شیمیایی مصرفی کشاورزی استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران (1062 تن اوره، 20 تن فسفات آمونیوم، 10 تن فسفات گرانوله 13 درصد، 20 تن کود پتاسه و 50 تن سوپرفسفات تریپل) را تامین نماییم. قربانی افزود: تاکنون شهرستان چالدران حدود 56 درصد سهمیه کودی سالیانه خود را جذب کرده است.