عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفی سموم طی 4 ماهه نخست سال 1398

بررسی کیفی 130 قلم انواع سموم شامل 1300 آیتم

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

آزمایشگاه کنترل کیفی سموم مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی طی 4 ماهه نخست سال جاری  تعداد 130 قلم انواع سموم شامل 1300 آیتم را مورد آزمایش و بررسی کیفی قرارداده است که بیش از 2 برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید