اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نمونه برداری پارت تکمیلی کود سولفات پتاسیم گرانوله در انبار آستانه اشرفیه از شرکت صنعت پتاس آسیا که بدون حضور نماینده شرکت تولیدی توسط کارشناس بازرگانی این شرکت مذکور در روز یکشنبه مورخ 29 آبان ماه سال  1401 انجام شد، خبر داد.