اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

  در ابان ماه سالجاری جلسه کمیته کود و تغذیه استان قم در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی باحضور کلیه اعضا ازجمله مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با موضوع تامین، تدارک و توزیع کودهای شیمیایی برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با گزارشی از توزیع کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عاملین، آمادگی حداکثری این شرکت در جهت تامین و تدارک انواع کودهای تکلیفی و غیرتکلیفی را اعلام کرد.

 
اخبار برگزیده