اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در جلسه وبیناری فروش کود به کشاورزان قراردادی روز سه شنیه مورخ 1401/9/1 با حضور معاون مالی اداری بازرگانی،امورمالی،رئیس ترخیص و کارشناسان بازرگانی در سالن اجتماعات شرکت ساعت 13 الی 15 برقرار شد.