دیدار حضوری با 200کارگزار دریک ماه گذشته در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از دیدار حضوری با 200کارگزار توزیع کودهای کشاورزی در استان مازندران در یک ماه گذشته خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : کارگزاران توزیع اعم از بخش های خصوصی  ، تعاونی های روستایی و تعاونی های تولیدی مهم ترین موارد مرتبط با توزیع کود در این دیدارها مطرح کردند که با پیگیری های لازم نسبت به حل و رفع آنها اقدامات لازم صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید