اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ارسال نمونه کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی خبر داد‌.

وی افزود: در راستای استقرار نظام کنترل کیفی نمونه کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل ارسالی از استان هرمزگان به مقدار 125 تن که در انبار سازمانی رشت تخلیه و بر اساس دستورالعمل های نمونه برداری به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید