اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از سم گذاری بذور سنواتی در انبار شرکت توسط کارشناس فنی و طی هماهنگی های بعمل آمده با مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان جهت خرید سم فسفید آلومینیوم برای انبار سازمانی بذر خبر داد.