اخبار

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

جلسه ستاد فنی با حضور مهندس علیرضا مهاجر معاون  وزیر در امور زراعت، دکتر برزعلی رییس سازمان ، عباسی معاون تولیدات گیاهی ،ضیایی مدیر شرکت خدمات حمایتی، مزیدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان و مدیران و روسای ادارات تولیدات گیاهی سازمان و شهرستان در محل سالن جلسات این مدیریت   برگزار شد. در این جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص تولید و عواملی که در تولید نقش دارند، تامین به موقع کودهای پایه محصولات پاییزه، روند توزیع بذر گندم، سموم و آفت کشهای شیمیایی، مسائل و چالشهای زراعت‌های پنبه و سویا ..  بحث و تبادل نظر شد. در پایان مهندس مهاجر معاون وزیر در امور زراعت بر تخصیص میزان کود بیشتر به استان و حمل سریعتر تاکید کرد.

کلمات کلیدی : جلسه ستاد فنی
اخبار برگزیده