اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

مهندس همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان اعلام نمود: در هشت ماه گذشته توانسته ایم مقدار 776 تن کود اوره ، 55 تن کود فسفاته گرانوله 13%، 30 تن کود سولفات پتاسیم ، 13 تن کود سولفات  پتاسیم پودری ، 135 تن کود سوپرفسفات تریپل، 15 تن کود کلرور پتاسیم پودری و 45 تن کود کلرور پتاسیم گرانوله از مبادی های مختلف برای شهرستان رودبار تامین کنیم.

مهندس همتی افزود:کودهای شیمیایی نقش بسار موثری در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی دارد