اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان اعلام نمود: در هشت ماه گذشته توانسته ایم مقدار 1531 تن کود اوره ، 5 تن کود آلی فسفات گرانوله ، 20 تن کود فسفاته گرانوله، 327 تن کود سولفات پتاسیم ، 60 تن کود سولفات  پتاسیم پودری ، 261 تن کود سوپرفسفات تریپل، 44 تن کود کلرور پتاسیم پودری و 799 تن کود کلرور پتاسیم گرانوله از مبادی های مختلف برای شهرستان تالش تامین کنیم.

مهندس همتی افزود:کودهای شیمیایی نقش بسار موثری در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی دارد.