اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان اعلام نمود: در هشت ماه گذشته توانسته ایم مقدار 1384 تن کود اوره، 15 تن کود فسفاته گرانوله 13%، 144 تن کود سولفات پتاسیم ، 36 تن کود سولفات  پتاسیم پودری،110 تن کود سوپرفسفات تریپل، 57 تن کود کلرور پتاسیم پودری و 16 تن کود کلرور پتاسیم گرانوله از مبادی های مختلف برای شهرستان رودسر تامین کنیم.

مهندس همتی افزود:کودهای شیمیایی نقش بسار موثری در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی دارد.