اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان اعلام نمود: در هشت ماه گذشته توانسته ایم مقدار 404 تن کود اوره،20 تن کود فسفاته گرانوله 13%، 63 تن کود سولفات پتاسیم ، 38 تن کود سولفات  پتاسیم پودری،121 تن کود سوپرفسفات تریپل، 20 تن کود کلرور پتاسیم پودری و 57 تن کود کلرور پتاسیم گرانوله از مبادی های مختلف برای شهرستان سیاهکل تامین کنیم.

مهندس همتی افزود:کودهای شیمیایی نقش بسار موثری در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی دارد