اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در وبینار آموزشی کشت قراردادی گندم آبی با حضورمعاون بهبود تولیدات گیاهی،مدیر کل شرکت بازرگانی دولتی(غله)،مدیر کل تعاون روستایی،معاون بانک کشاورزی استان و مدیر زراعت در روز دوشنبه مورخ 7 آذر ماه ساعت 14:00  در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار شد.