اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ضرورت و اهمیت تامین کود کلرورپتاسیم گرانوله براساس جدول نیاز کودی استان و تقویم زراعی جهت امنیت غذایی و پایداری کشاورزی و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات استان ( برنج، چای، زیتون، کیوی، مرکبات، کلزا، سبزی و صیفی، سیاه ریشه ها، گیاهان دارویی ، زراعت چوب، آبزی پروری، گیاهان زینتی و...)گفت و از توزیع بیش از  3561 تن کود کشاورزی کلرورپتاسیم گرانوله در شهرستان های استان گیلان خبر داد.